Neuscorrectie

Rhinoplastie                € 2.490,-

Septorhinoplastie      € 2.690,-

Otoplastie                    € 990,-

Ooglidcorrectie boven
€ 750,-

Ooglidcorrectie onder
€ 1.090,-

Ooglidcorrectie boven en onder   € 1.690,-

De neus is een belangrijk onderdeel van ons gezicht. Naast een chirurgische correctie die kan worden uitgevoerd om de neus ten gevolge van een aangeboren afwijking, ziekte of ongeval te verbeteren, worden ook operatieve behandelingen uitgevoerd ter correctie van de uitwendige vorm van de minder ernstig misvormde neus. Met een correctie kan de uitwendige vorm van de neus zowel verkleind, rechtgezet en/of de bochel in de neusrug verwijderd worden. Ook kunnen daarmee de functionele klachten verminderen zoals neusverstopping al dan niet gepaard met hoofdpijn. Een neuscorrectie kan de vorm van de neus verbeteren en daarmee het zelfvertrouwen vergroten, wat het persoonlijke imago ten goede zal komen.

De operatie

Bij de neuscorrectie, ook wel rhinoplastie geheten, kunt u kiezen voor een plaatselijke of algehele narcose. Als u moeilijk door uw neus ademt, als gevolg van een scheefstaand neustussenschot, dan kan dit meteen tijdens de operatie worden verholpen. De littekens bevinden zich binnen in de neus of in de huid aan de onderzijde van het neustussenschot.

Na de operatie wordt een inwendig verband (neustampon) aangelegd, alsmede een uitwendig verband van pleister of gipskalk. De tampon wordt na twee dagen verwijderd. Dat kunt u eventueel ook zelf doen. Het uitwendige verband wordt na één week verwijderd.

Voor:

Na:

De septorhinoplastie

Soms wordt de neusfunctie niet alleen verstoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm van de buitenkant van de neus. Dit laatste heeft dan ook invloed op het uiterlijk. Vaak is het in zo’n geval mogelijk om in één operatie niet alleen de functie te herstellen, maar ook het uiterlijk te verbeteren. Ook deze operatie, die natuurlijk wat uitgebreider is dan de normale neuscorrectie wordt vaak van binnenuit verricht. Af en toe moeten er enkele kleine sneetjes gemaakt worden op – aan de buitenkant – zichtbare plaatsen. Meestal één sneetje aan elke kant van de neusrug (<5mm), zelden is het nodig onderaan een sneetje te maken. Dit wordt vooraf met u besproken. In de regel betreft het zeer kleine littekentjes, die later niet of nauwelijks zichtbaar zullen zijn. 

Evenals bij de neuscorrectie zullen tampons in de neus worden aangebracht aan het einde van de operatie. Wanneer aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, dan zal de neus bovendien worden vastgezet met pleisters met daar overheen eenkapje van gips, kunststof of metaal. 

De neustampons zullen na enkele dagen weer worden verwijderd. Het kapje moet tenminste een week op zijn plaats blijven om te zorgen dat de weefsels en de

botstukken weer in de goede positie aan elkaar groeien.

Rhinoplastie                      € 2490,-

Septorhinoplastie             € 2690,-

Oorcorrectie

De zogenaamde ”afstaande oren” is een aangeboren afwijking van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Als u niet tevreden bent met de stand van uw oren, dan is daar heel eenvoudig iets aan te doen door midden van een oorcorrectie. Een oorcorrectie is een ingreep waarbij de stand van het oor veranderd wordt. Complicaties zijn zeer zeldzaam.

Hoewel de meeste ooroperaties bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar plaatsvinden, kunnen oren ook op latere leeftijd nog goed worden gecorrigeerd. Oren, die plat tegen uw hoofd liggen, zullen tot grote tevredenheid stemmen. Uw gezicht krijgt hierdoor een heel ander aanzien. En het mooie is dat het resultaat voor altijd is.

De operatie

De operatie kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Daarbij kunt u een kalmerend middel krijgen waardoor u licht versuft en slaperig bent tijdens de operatie. De plastisch chirurg maakt een incisie aan de achterkant van de oorschelp. Het kraakbeen word bijgewerkt, het oor wordt naar achteren gebracht en in de nieuwe positie vastgezet. Het oor wordt met oplosbare hechtingen gehecht. Na afloop van de operatie wordt er een tulbandverband aangebracht en daarna kunt u zonder problemen naar huis. De ingreep neemt een uur in beslag.

Otoplastie             € 990,-

Ooglidcorrectie

Als men ouder wordt kan men te maken krijgen met verslapping van o.a. de huid en spieren. Hierdoor kunnen rimpels of de zogenaamde wallen en afhangende oogleden ontstaan. Weinig gebieden van het menselijke lichaam zijn zo gevoelig voor de effecten van zwaartekracht en vochtophoping als de oogleden. Een ooglidcorrectie is een operatieve ingreep die zowel aan de boven- als onderoogleden kan geschieden en wordt onder lokale verdoving of onder narcose uitgevoerd.

Correctie bovenoogleden

De plastisch chirurg neemt tijdens een ooglidcorrectie overtollige huid, vetweefsel en soms ook spierweefsel weg via een snede in de natuurlijke oogplooi.

Correctie onderoogleden

Wallen zijn vaak het resultaat van overtollig vetweefsel dat gepaard gaat met vochtophoping. De plastisch chirurg neemt tijdens een ooglift via een snede onder de wimperrand vet weg. Ook de overtollige huid wordt verwijderd, waarna het litteken onderhuids wordt gehecht. Soms wordt vet via een snede aan de binnenkant van het ooglid verwijderd zodat er geen litteken in de huid ontstaat.

De operatie

De ingreep duurt 30 tot 45 minuten en als een boven- en onderooglidcorrectie worden gecombineerd ongeveer 1½ uur. Een bovenooglid correctie wordt in het algemeen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij een onderooglidcorrectie krijgt men meestal een lichte narcose. Tijdens de ingreep wordt overtollige huid, spierweefsel en eventueel vet verwijderd. In bepaalde gevallen kan een onderooglidcorrectie van binnenuit worden verricht, dat wil zeggen via een sneetje aan de binnenzijde van het ooglid. Dit voorkomt een litteken aan de buitenzijde.Ooglidcorrectie boven        € 750,-

Ooglidcorrectie onder             € 1.090,-

Ooglidcorrectie boven en onder   € 1690,-

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via de e-mail:

info@medical-reizen.com

of via telefoonnummer: 0031 (0) 43 604 1825